โปรโมชั่นAimmura-O

จากราคาปกติ 9,300 บาท

ชุดโปร สมาชิก เหลือ 5,700 บาท
– Aimmura-O 5 free 1
ใช้สิทธิ์ได้วันที่ 26/05/2556 เท่านั้น.

โปรโมชั่นAimmura-X

จากราคาปกติ 12,000 บาท

ชุดโปร สมาชิก เหลือ 7,500 บาท
– Aimmura-X 3 free 1
ใช้สิทธิ์ได้วันที่ 26/05/2556-27/05/2556 เท่านั้น.

โปรโมชั่นAimmura-V ฟรี KRACHAY

จากราคาปกติ 8,600 บาท

ชุดโปร สมาชิก เหลือ 4,800 บาท
– Aimmura-V 3 แถม 1
ฟรี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กระชายมิกซ์ 1 กระปุก
01/06/2023 -15/06/2023 เท่านั้น.

โปรโมชั่น Aimmmura -19 3-1 ฟรี KRACHAY MIX

จากราคาปกติ 9,000 บาท

ชุดโปร สมาชิก เหลือ 5,250 บาท
– Aimmura-19 3 free 1
แถมฟรี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กระชายมิกซ์ 1 กระปุก
01/06/2023 -15/06/2023 เท่านั้น.

โทร. 086 4600 339

Line ID : nv889

Scroll to Top