AIMMURA-19 ผสานพลังนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ที่ทรงพลังและทันทุกสถานการณ์

AIMMURA-19
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอมมูร่า ไนน์ทีน

สูตรใหม่ล่าสุด
ต่อยอดงานวิจัยเซซามีนจากงาดำ งานวิจัยต้นน้ำ เจ้าแรกของไทย

ผสานพลังนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ที่ทรงพลังและทันทุกสถานการณ์

ด้วยสารสกัด เซซามีนเข้มข้น 10X** ผสานสารสกัด EGCG ในชาเขียว
รวมคุณค่าสารสกัดรำข้าวสีนิล และแป้งข้าวหอมมะลิ
หลอมรวมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สารสำคัญมีงานวิจัยรับรองทำให้
มีประสิทธิภาพ และเป็นมากกว่าสารอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ผลงานวิจัยล่าสุด จาก ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ตัวจริง เสียงจริง งานวิจัยต้นตำรับ เซซามีนจากงาดำ ที่ไม่ใช่น้ำมันงา เจ้าแรกในประเทศไทย

ลิขสิทธิ์เฉพาะ บริษัท ไอยราแพลนเน็ต จำกัด

** 10X นักวิจัยใช้การเปรียบเทียบสารเซซามีน จากสูตรพื้นฐาน Aimmura-O

ราคาขายปลีก 2,100 บาท

Scroll to Top